Nội soi mật tụy ngược dòng cứu sống bệnh nhân sỏi mật - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Nội soi mật tụy ngược dòng cứu sống bệnh nhân sỏi mật

02838632553