Lịch sử hình thành - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553