Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553