Khoa tế bào gốc - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553