Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553