Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế Lao Động 01/05 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Thông tin nội bộ

Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và Quốc tế Lao Động 01/05

02838632553