Chỉ định của B – TURP (cắt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo bằng điện lưỡng cực) - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Tin ngoại khoa

Chỉ định của B – TURP (cắt tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo bằng điện lưỡng cực)

02838632553