Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, vi rút Zika mới có khả năng gây bệnh đầu nhỏ - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Truyền thông giáo dục sức khỏe - T3G

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, vi rút Zika mới có khả năng gây bệnh đầu nhỏ

02838632553