Thông báo về việc công bố Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 1 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
VĂN BẢN CÔNG BỐ

Thông báo về việc công bố Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 1

02838632553