Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh Archives - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553