Dù tiểu phẫu hay đại phẫu điều quan trọng là đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người bệnh - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Dù tiểu phẫu hay đại phẫu điều quan trọng là đem lại niềm vui, sự hài lòng cho người bệnh

02838632553