Khoa da liễu - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
02838632553