Liệt mặt do lạm dụng điều hòa, quạt hơi nước trong ngày nắng nóng - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Tin ngoại khoa

Liệt mặt do lạm dụng điều hòa, quạt hơi nước trong ngày nắng nóng

02838632553