Thủng ruột non do dị vật xương cá - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Tin ngoại khoa

Thủng ruột non do dị vật xương cá

02838632553