Đặt stent cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim với các triệu chứng không điển hình  - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Đặt stent cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim với các triệu chứng không điển hình 

02838632553