Chấm dứt cơn đau 10 năm do thoát vị đĩa đệm  - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
Câu Chuyện Bệnh Nhân

Chấm dứt cơn đau 10 năm do thoát vị đĩa đệm 

02838632553